Pályázatok

EFOP-4.1.2-17-2017-00015 Dél-Zselic Általános Iskola és tagintézményei hátránykompenzációt szolgáló infrastrukturális fejlesztése

Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.2-17-2017-00015

Dél-Zselic Általános Iskola és tagintézményei hátránykompenzációt szolgáló infrastrukturális fejlesztése

 

Kedvezményezett neve

Szigetvári Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.2-17-2017-00015

Projekt címe

Dél-Zselic Általános Iskola és tagintézményei hátránykompenzációt szolgáló infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A projekt tartalmának bemutatása

Mind a négy megvalósítási helyszín tekintetében az Intézmények fejlesztési javaslatainak, a helyi adottságoknak és a pályázati kiírásban szereplő támogatható tevékenységnek az összevetésével alakítottuk ki a fejlesztési koncepciónkat. Tekintettel arra, hogy a meglévő épületek befogadó méretében megfelelnek a jelenleg adott és a jövőben várható tanulólétszám elhelyezésére, ezért sem bővítéssel sem új építmény építésével nem tervezzünk kapacitásbővítést.

Fejlesztési célunk, a projekt megvalósulásával a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához, a tanulók neveléséhez, oktatásához, valamint fejlesztéséhez szükséges helyiségek, termek és speciális eszközök segítségével minőségi, korszerű és a feladatellátási helyek tanulólétszámát tekintve hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezetet tudjunk biztosítani. Az infrastrukturális fejlesztések, energiahatékonysági beruházások fokozzák az intézmény működési hatékonyságát.

1. Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola, Szigetvár. Tervezzük a régi épületrészek komplex belső rekonstrukcióját, valamint a természettudományos labor és a tantermek eszközökkel való felszerelését. Az iskola tornatermének felújításával egy régi probléma kerül megoldásra. 

2. Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskolája, Szentlászló. Szükségessé vált a régi épületrész komplex belső rekonstrukciója, a tanári blokk bővítése, felújítása, továbbá az épület fűtéskorszerűsítése. Tervezzük még az iskola tornatermének és öltözőinek komplex felújítását,  az iskolaudvar eszközökkel történő fejlesztését, tereinek rendbetételét és körbekerítését.

3. Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája, Nagydobsza. Célunk a pályázat során az iskola tornatermének komplex felújítása, fűtésének korszerűsítése. Tervezzük még a sportudvar eszközökkel történő fejlesztését kültéri fitneszeszközökkel. 

4. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája, Somogyapáti. A pályázatban sor kerül a régi épületrész hibáinak javítására.  Tervezzük még az iskolaudvar elkerítését, valamint a sportpálya felújítását. 

A projekt megkezdésének dátuma

2017. szeptember 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma

 

2021. augusztus 31.

 

Szerződött támogatás összege

946.496.487 Ft

 

EFOP-4.1.2-17-2017-00015

Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobsza Általános Iskolája:

„A projekt időtartama meghosszabbításra került, a fizikai befejezés várható ideje: 2021.08.31.

A pályázathoz kapcsolódó intézményi munkaterület átadása 2020. március 2-án megtörtént. A közbeszerzésen nyertes Gejzír Kanizsa Kft.-nek a munkaterület átvételét követően 330 napos kivitelezési határidővel kell az elkészült munkát a megrendelő Szigetvári Tankerületi Központ részére átadni. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés előkészülete zajlik. „

"Telloval a suliban" pályázatunk nyert!

Erről a következő cikkben bővebben olvashat: kattints ide.

LEGO MINDSTROMS EV3 pályázatunk nyert!

Erről a következő cikkben bővebben olvashat: kattints ide.

A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatására benyújtott pályázatunk nyert.

A pályázat kódja: NTP-MŰV-19-0065

Nyertes pályázatunk 16 diákot és 4 pedagógust érintett.

 A gyerekek különböző kulturális rendezvényeken szerepeltek, melyet sok gyakorlás előzött meg. A program része volt egy budapesti két napos kirándulás is, ahol színházi előadást tekinthettek meg és ellátogattak Etyekre a Filmstúdióba is.

  
Nagyításhoz kattints a képre!

  
Nagyításhoz kattints a képre!

  
Nagyításhoz kattints a képre!

Megvalósítási időszak: 2019. szeptember - 2020. június.

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására benyújtott pályázatunk nyert.

A pályázat kódja: NTP-TFJ-17-0057

A támogatás teljes egészét képességfejlesztő eszközök, fejlesztő játékok vásárlására fordítottuk. Minden általános iskolai korosztálynak tudtuk biztosítani az egyidejű eszközhasználatot. Alapvetően a zene, sport és matematikai logikai fejlesztésével éltünk. A sport és zene szeretete adott, a logika fejlesztése pedig kötelező. Az eszközök kiválóan alkalmasak a játékos fejlesztésre, az élményszerű tanulásra.

Szabadidős sávban kisebb csoportokban keltettük fel a gyerekek érdeklődését, formáltuk szemléletüket, képességeiket fejlesztettük, hogy informális tanulással, játékosan fejlesszük kompetenciájukat.

Közösen tanulták meg a játékszabályokat, tanultak egymástól, segítettek egymásnak. Motiváltságuk növekedett, mert tájékoztatást kaptak a tanulói sikerekről, eredményekről. Folyamatosan tudatosítottuk, hogy az eredményekhez szükséges az alapos felkészülés.

Növekedett a részvétel a tanulmányi és sportversenyeken. Nőtt a gyakorlati tapasztalatszerzés száma, ami növeli a hatékonyságot. 

Mindenképpen sikeresnek ítéljük meg az eszközbeszerzést és az azokkal végzett fejlesztő tevékenységeket. Nagy sikert arattak a tanulók közt. Megvalósulhatott a szabadidő hasznos eltöltése, személyiségfejlesztés, hátránykompenzáció és tehetségfejlesztés egyaránt.

Tanulóink a sok verseny és megmérettetés mellett számos zenés-táncos rendezvényen felléptek. Ezeknek célja a hagyományápolás mellett a partnerségi viszony erősítése a szülőkkel, illetve a gyerekek számára bemutatkozási lehetőség.

  
Nagyításhoz kattints a képre!

   
Nagyításhoz kattints a képre!