Tájékoztatás - Felügyelet

Tisztelt Szülők!

A Nagydobszai Általános Iskola tájékoztatja a szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (2) pontjában leírtak szerint, az iskola hét órától tizennyolc óráig- vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben-gondoskodik a tanulók felügyeletéről azzal, hogy tizenhat óra után a tanulók felügyeletét nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak láthatják el.
Felügyeletet a szülő nyomós indokkal, kérését alátámasztva írásban kérhet. Az intézmény vezetőjéhez elküldött kérelemben. A tanuló hazaszállításáról a szülő köteles gondoskodni.

Szeretettel: Iskolapercek