Iskolai beíratás

Tisztelt Szülők!

Mivel gyermekük tanköteles korba lépett, ezért be kell őt íratni általános iskola első évfolyamára.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik.
Tájékoztatom, hogy iskolánkban a beíratás személyes formában 2021.04.15-16 - közt lesz Nagydobszán az iskolában, online módon pedig 2021.04.10-től nyílik meg a beiratkozás felület.

 1. A beiratkozáshoz szíveskedjék magával hozni:
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
   • óvodai szakvélemény
   • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
   • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
  • a diákigazolvány kiállításához az okmányiroda által kiállított NEK azonosító (Az okmányirodában az alábbi iratokat kell bemutatni: Születési Anyakönyvi Kivonat és lakcímkártya, szülő érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája). A diákigazolvány kiállítása ingyenes.
 2. Beíratáskor az alábbiakról kell nyilatkozatot tenni:
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről 
  • nyilatkozat erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatásról
  • napközi, menza igénylésről

Bármely, az iskoláztatással kapcsolatos kérdésben munkatársaimmal szívesen állunk rendelkezésükre.

Miskei Klára, tagintézmény-vezető