Hit- és erkölcstan tantárgy - változásbejelentés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a következőkről:

 a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/B. § (7) bekezdés értelmében, a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására van lehetőségük 2023. május 20-ig.

Amennyiben szeretné módosítani, hogy gyermeke katolikus, református, pünkösdi hittanórára járjon, vagy erkölcstan órára, úgy hivatalos nyomtatványon teheti meg 2023. május 20-ig.
Nyomtatványt a tanuló az osztályfőnökétől kérhet. 
Kérem, hogy döntését átgondoltan, felelősségteljesen tegye meg! Határidő betartása kötelező!

Szeretettel: Iskolapercek